Benefits of each plan

Insight $936 /year

Premium $1,975 /year

Reach students from around the world with your profile page.

Edit your profile page at anytime, include information about your institution & programs, add photos and videos.
Students use EDUFINDME to find institutions that match what they are looking for.

edufindme plans
edufindme plans

Communicate quickly and effectively with students.

When students access your profile page they have the option to send a message, you receive all these messages. Exchange messages with students using EDU-Mail.

edufindme plans
edufindme plans

Turn requests into leads.

Students who request to connect with your institution are added to your network. Once a student joins your network you can contact them and have access to their complete profile.

edufindme plans
edufindme plans

Keep students up-to-date through Global Wall.

Both institutions and students have a Global Wall, it is like a news feed. Students in your network can see your posts and you can see posts that students make.

edufindme plans
edufindme plans

Reach students out of your network with Campaigns.

3,313,533 students around the world have created an EDUFINDME profile, with weekly Campaigns you can reach students that are using EDUFINDME but are not in your network.

edufindme plans

Receive quotation requests.

EDUFINDME receives requests from students for more information and quotations, we match these requests with institutions. On the PREMIUM plan you would receive these request and have the ability to answer and connect with that student.

edufindme plans

Insight

$ 936
/year

Premium

$ 1,975
/year

Need some help identifying which marketing plan suits you the most? Send us an email at help@edufindme.com , and we will get in touch with you shortly.

Lý do cho sụ thành công

See the details on each EDUFINDME marketing plan above and choose the best for you

Công nghệ Thông minh

HỌC SINH đề xuất nhu cầu của mình. CÁC Ơ SỞ GIÁO DỤC đề xuất chương trình của mình.EDUFINDME thu thập và đưa ra các kết quả phù hợp nhất. Đây chính là phương thức hiệu quả nhất cho thời gian và sự đầu tư của bạn.

  • Hơn cả một website tiên phong trong lĩnh vực giáo dục. Nhấn mạnh tính TƯƠNG TÁCTUYỂN SINH các sinh viên quốc tế giàu tiềm năng.
  • Ứng dụng EDUFINDME APP cho điện thoại thông minh giúp tạo mối tương tác với học sinh dễ dàng từ bất kỳ đâu.

Tiếp cận Mở rộng

Hiện sở hữu hơn nửa triệu hồ sơ học sinh, sinh viên. Xem ví dụ về một hồ sơ thực Tại đây .

  • Trang Facebook EDUFINDME  có hơn một triệu người theo dõi, là kênh được biết đến nhiều nhất.
  • EDUFINDME.com hiện không ngừng được thúc đẩy bởi FPP EDUMedia thông qua các sự kiện yêu cầu đăng ký tham gia xuyên suốt trong năm.

Các sinh viên quốc tế có chất lượng cao

EDUFINDME không phải là công cụ cho các trường đại học tìm kiếm học sinh trong nước. Nó tập trung vào tuyển sinh học sinh quốc tế.

  • Mỗi học sinh trên EDUFINDME đều sở hữu một email được xác nhận và đã dành thời gian hoàn thiện hồ sơ của mình. Khi họ kết nối với các tổ chức, học sinh sẽ giữ hồ sơ của mình luôn được cập nhật, và tích cực tham gia trao đổi.
  • You can see each student's full profile with information on when, where and what he/she wants to study abroad before you invite them to join your network.

Trang web được truy cập nhiều nhất so với các website cùng thể loại khác tại Châu Mỹ Latinh

Review EDUFINDME's rankings on alexa.com, trafficestimate.com, mustat.com, or any other website metric platform.

  • Kiểm tra các website về giáo dục khác và so sánh các bảng xếp hạng, không có bất kì nơi nào tốt hơn giúp bạn kết nối với các học sinh tiềm năng nhất từ Châu Mỹ Latinh.