Tất cả nhóm nộp hồ sơ cho kết quả tốt nhất

Mỗi học sinh trong mạng lưới của bạn được lưu trữ vô cùng tiện lợi tại tài khoản EDUFINDME.com của bạn. Bất kể bạn kết nối với học sinh thông qua EDUFINDME.com, lấy bar-codes của học sinh tại triển lãm, tương tác với học sinh tại hội thảo webinars, hay chỉ đến một trong những triển lãm thực tế virtual fairs của chúng tôi, tất cả họ đều là một phần trong mạng lưới của bạn. Cao đẳng và trường ĐH có quyền truy cập hồ sơ của học sinh bao gồm thông tin liên lạc thông qua EDUFINDME.com hoặc trên ứng dụng EDUFINDME.

edufindme for schools all in one app

Xem kết quả để phát triển chiến lược tiếp theo của bạn

Thống kê được cung cấp để bạn có thể biết được hiệu quả của ROI, thống kê sẽ cho thấy bao nhiêu lượt xem trang hồ sơ của bạn mỗi ngày, bao nhiêu học sinh nhấn vào nút nộp hồ sơ, thống kê quốc tịch, xem những học sinh không nằm trong mạng lưới của bạn đã truy cập vào trang hồ sơ và liên hệ họ.

Bạn có biết? 3,313,533 triệu học sinh đã truy cập EDUFINDME

Hiểu tốt hơn điều mà học sinh đang tìm kiếm

Học sinh trên kênh EDUFINDME.com đều có tường riêng để cập nhật thông tin. Hãy theo dõi học sinh đang thắc mắc gì và thích gì. Kết nối và mở rộng mạng lưới của bạn.

edufindme for schools better insight into what students are looking for

Giữ liên lạc dễ dàng bằng cách bắt đầu đối thoại

Học sinh có thể tìm theo trường, khoá học hay địa điểm, một khi họ tìm thấy trang hồ sơ của bạn và đề nghị tham gia mạng lưới, thì cuộc đối thoại sẽ được bắt đầu, lúc đó họ có thể sử dụng chức năng gửi tin nhắn cho bạn và họ cũng có thể thấy bài đăng trên tường của bạn. Bài đó có thể là dòng trạng thái, ảnh hoặc video.

edufindme for schools engage with leads and boost conversion

Một cách nhìn tổng quan về các tính năng cốt lõi của chúng tôi

edufindme mobile and web
Điện thoại và Web

Trò chuyện thông qua ứng dụng điện thoại và ứng dụng web

edufindme mobile and web
Tiếp tục

Gặp gỡ học sinh trực tiếp tại triển lãm hoặc hội thảo webinars và giữ liên lạc trực tuyến

edufindme mobile and web
Ước tính lợi tức đầu tư (ROI)

Truy cập dữ liệu và thống kê tại trang hồ sơ cá nhân

edufindme mobile and web
Hiển thị

Trang hồ sơ cá nhân của bạn có thể được truy cập bởi các học sinh trên thế giới trong hệ thống. EDUFINDME sẽ tìm trường thích hợp với bạn nhất.

edufindme mobile and web
Giữ dữ liệu của bạn

Bạn có quyền truy cập tất cả thông tin của học sinh cùng tham gia mạng lưới, và có thể tải xuống dưới dạng .csv

edufindme mobile and web
Động lực

Tham gia hội thảo và giới thiệu cho bạn bè

Giới thiệu

"EDUFINDME.com has created a revolutionary portal to connect with students. After making our presence more active on EDUFINDME, it has completely changed the way we recruit through it. It is for sure a great product and a new way of communicating with students. We have more quality leads, we actually received 3 complete applications from Vietnam, UAE and Ecuador, within 3 months of changing our strategy on EFM."

- Anais Escobar Gutierrez, International Recruitment Specialist for Colorado State University - Pueblo

Tạo tài khoản của bạn

Sẽ mất ít phút để tạo tài khoản của bạn. Bạn có thể cập nhật trang cá nhân của mình bất cứ lúc nào.

Chỉ mất vài phút để thiết lập tài khoản

edufindme loading